Прием в болницата

Прием в болница Медлайн

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на локална регистратура ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви - избор на лекуващ екип, избор на стая и допълнителни удобства, както и за стойността на лечението, ако нямате направление от лекуващия Ви лекар или се налага доплащане /при допълнителни услуги, за специфични консумативи и др./.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативния ни блок по един от следните 3 начина:

1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №3 (за консултация) от личния Ви лекар или специалист. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично консултативния блок на болницата. Направление №3 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от "МЕДЛАЙН", независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.

2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителят на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Вижте списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия в меню НЗОК, по които МБАЛ МЕДЛАЙН има договор с Националната здравноосигурителна каса.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР