Профил на купувача

Обществени поръчки

Профил на купувача - МБАЛ Мед Лайн Клиник АД

Правила за поддържане профил на купувачаВътрешни правила за ОП

Обществена поръчка за периодични доставки на лекарствени продукти

06.04.2016 (15631)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, С 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Дата: 06.04.2016 г. ...

Прочетете още
Архив

Открита процедура по ЗОП

23.05.2013 (14652)

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК АД - ПЛОВДИВ, СЪС СЛЕДНИТЕ ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Прочетете още

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

28.02.2013 (11803)

Във връзка с изпълнението на проект № BG051PO001-2.1.16-0161 - "Повишаване уменията на заетите лица в здравния сектор за работа с информационно-комуникационни технологии – европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване", по договор № ESF-2116-06-11004, схема "Квалификация на заети лица - фаза 3", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", се открива ...

Прочетете още
Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР