Отделения

Пластична, естетична и реконструктивна хирургия - МБАЛ Медлайн

Естетическа хирургия

Коригиращи хирургични интервенции в естетическата хирургия.

Корекцията на една хирургична интервенция в естетическата хирургия, т.е. повторната интервенция по същата причина, за която е бил опериран някой в миналото, е станало обичайно събитие в практиката на пластичната хирургия. Разнообразието от естетичните интервенции, които се извършват, големият брой пластични хирурзи, често без много опит, повишените изискванията на пациентите, но дори и в световен мащаб допустимия процент на неуспех при опитни хирурзи е увеличил твърде броя на пациентите, нуждаещи се корекция на хирургичната интервенцията, която те са претърпели.

Коригиращите хирургични интервенции много често се оказват значително по-трудни от първоначалните и изискват по-голямо познаване на пластичната хирургия, опит и лични умения на хирурга, който ще извърши корекцията. Постепенно, техниките, които са се развили за коригирането на такива случаи, са създали отделна специализация в пластичната хирургия.

Най-честите естетични интервенции, които се нуждаят от коригиране в световен мащаб, но и в личната ни практика е ринопластиката и гръдните интервенции. Това е очаквано, тъй като тези интервенции се считат за най-трудните в естетичната хирургия.

Ринопластиката, интервенцията, при която пластичният хирург трябва да се занимае с много анатомични елементи (хрущяли, кожа, подкожие, кости), но и с физиологията на дишането (диафрагма, конхи, назална клапа), показва най-големия процент на неуспех и понякога има нужда от корекция. Друга допълнителна причина за честите неуспехи в ринопластиката е и факта, че все повече и повече лекари без подходящо обучение по други специалности освен тази на пластичните хирурзи извършват такива интервенции. Повторната операция при ринопластиката, по причина и на нейната особена трудност, е изследвана широко от страна на научната общност, която разработи техники и я счита сега като една отделна интервенция, наричайки я - международно secondary rinoplasty.

Повторната интервенция при ринопластиката може да бъде много проста и да се коригира под местна упойка. Друг път може да бъде много трудна, така че да има нужда от хрущялни имплантанти от ушната мида или на ребрената дъга. Основни дефекти, които може да се нуждаят от корекция са главно връхчето, преградата, мястото между ноздрите, но и гърбицата и ширината. Всичките неугледности от една неуспешна ринопластика са описани, както и съответните техники, които ще ги коригират.

Интервенциите на бюста също може да бъдат неуспешни, тъй като те изискват специален опит от хирурга, както и възприемането на стереоскопичната му анатомия. За повдигането или намаляването на бюста се разработиха много хирургични техники с цел за да послужат за постигането на най-добрия резултат. Всяка техника има своите предимства и недостатъци. Те се отнасят до белезите, които се образуват, изпразването на горния полюс на гърдата, неговата функционалност и трайността на ефекта. Всичко това изисква правилна предоперативна медицинска диагноза, планиране и богат опит на хирурга. Повторната интервенция за коригиране на резултата естествено изисква още по-голям опит.

Уголемяването на бюста е също интервенция, за която може да се наложи повторна операция за корекция на резултата. Причините за неуспеха може да бъде неправилния избор на силиконовия имплант или на неправилния избор на мястото за поставяне на импланта. Например, ако в една малка и увиснала гърда имплантанта се постави под мускулите без едновременното повдигане, резултатът след известно време ще е разочароващ - имплантанта да изпъква нагоре, докато останалата част на млечната жлеза да "виси" надолу. Ако имплантът се постави върху мускулите на една малка гърда, тя ще стане кръгла и неестествена с много шансове в бъдеще да се появят набръчквания. Ако също така, имплантантът се постави доста централно - ще обърне зърната навън. Такива неуспехи ще изискват повторна интервенция от хирург с конкретен опит в рехабилитацията. В обикновения случай може да се наложи да се смени имплантанта. Може обаче да се наложи пълна поправка на капсулата пренасяйки я долу под мускулите, повдигане на бюста, или дори и двете.
Специализацията при повторните интервенции изисква пълно познаване на всички различни хирургически техники, които се използват, така че да се даде възможност на хирурга да разбере грешките, които са направени в предишната интервенция, да ги поправи и да получи правилния резултат.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР