Отделения

Център Образна диагностика в МБАЛ Медлайн

Мисията на център "Образна диагностика" е извършване на своевременна, висококвалифицирана образна диагностика на болестни състояния и заболявания с цел ранно диагностициране и превенция на усложненията от тях, отговаряща на приетите национални медицински стандарти, при спазване правата на пациента и правилата за професионална етика на съсловните организации.

Секторът е разположен на първия етаж, обслужва както пациенти на стационарно лечение в МБАЛ Медлайн клиник и МБАЛ Централ Хоспитал, така и пациенти с направление по НЗОК и срещу заплащане.

Спазват се всички правилници и наредби за радиационна защита при работа с Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), целящи намаляване на лъченатовареността на пациентите и персонала.

Диагностика и апаратура:

Центърът по образна диагностика е оборудван с медицинска апаратура от последно поколение, което позволява извършването на почти всички образни изследвания. Няма заболяване, чието диагностициране да не изисква използване на поне един от методите на образната диагностика:

Ехографи

Дигитален рентгенов апарат с графичен и скопичен пост
- Извършват се всички видове конвенционални рентгенови изследвания - на бял дроб и сърце; корем и пикочоотделителна система; рентгенографии на части от скелета при травматични и/или други патологии; възпалителни и дегенеративни процеси;контрастни рентгенови изследвания на гастроинтестинален тракт; контрастни рентгенови изследвания на пикочоотделителната система и др.

Остеоденситометър Discovery
- Остеоденситометрията (DEXA) е рентгенов метод за измерване на костната плътност, който може да регистрира загуба на костна плътност дори по-малка от 2%. Той се използва за диагностика на "болестта на 21-ви век" - остеопорозата. Основен контингент са жени около и след менопауза, онкологично болни, при които е прилагана химиотерапия, болни с хронични заболявания - диабет, ХОББ, хроничен пиелонефрит и др.

• Два броя мултидетекторни компютър-томографа Siemens
- Извършват се компютърна томография на глава, синуси, вътрешно ухо, шия, всички отдели на гръбначния стълб, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, пикочо-полова система, опорно-двигателен апарат. При необходимост се използва висококачествена контрастна материя.

Магнитен резонанс Siemens Magnetom Amira 1,5Т
- Магнитно Резонансната Томография /МРТ/ е неинвазивен диагностичен образен метод, при който не се използва йонизираща радиация и е безвреден за възрастни, деца, дори и бременни жени, което дава възможност за масовата му рутинна употреба.

МРТ е особено подходящ метод за изследването на нервната, мускулно-скелетната, сърдечно-съдовата система, използва се в онкологията за диагностика , стадиране и проследяване на туморните процеси в тялото; при пациентки със силиконови импланти на млечните жлези- за проследяване на позицията на самия имплант или евентуални проблеми с него и др.

Специалисти:

Всяко образно изследване се интерпретира подробно от лекар-специалист по Образна диагностика. Лекарите, работещи в Отделението по образна диагностика, са признати специалисти с дългогодишен опит и практика, членове са на национални и европейски рентгенологични дружества, ежегодно посещават конгреси и симпозиуми на ECR, ESOR, BCR.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР