Отделения

Хирургично отделение в МБАЛ Медлайн

Коремна хирургия - Херния център

В Медлайн Херния Център индивидуално се преценява Вашето състояние и най-добрия за Вас метод за възстановяване. При нужда от допълнително укрепване на коремната стена се поставя съвременно „платно” или т.н. „tension-free” метод.

Херния e слабост (отвор) на коремната стена, през който излизат коремни органи.
Херния се появява, когато коремната стена има слаби зони през които излизат коремни органи (черво, яйчник, матка, пикочен мехур). Най-често (80%) това е слабинна херния или още наречена ингвинална херния. Може да е в областта на пъпа. Следоперативна херния е на мястото на предишна операция. През тези слаби зони част от коремните органи постепенно започват да излизат през това слабо място и се формира т. нар. херния сак. Естественото развитие обичайно е прогресивно – хернията нараства. В началото създава дискомфорт и с нарастването си може да затрудни живота Ви. Излизащите през херния отвора коремни органи се притискат и възникват болки, смущения в храносмилането и смущения в уринирането, ако има участие на пикочен мехур. Коремната херния може да стане опасна, ако се заклещи. При внезапно притискане на участващия коремен орган (заклещване) са възможни сериозни последствия за здравето и живота. При настъпило заклещване е наложителна спешна операция.

В миналото са се прилагали доста „странни” методи за лечение на херниите - цепване на херния поради заклещване, изгаряне на херния с нагорещено желязо или олово, включително кастрация. В същото време не е имало упойка. Съвременната епоха в лечението на херниите започва около 1880 година и се свързва с работата на италианския хирург Едуардо Басини. Оказва се, че старите “стандартни” операции не са винаги толкова ефективни. Рецидивите достигат до 10-15%. В последните години оперативното лечение за херния се промени бързо и съществено. Новите изследвания показват, че херния се различават значително от пациент на пациент и вида на подходящата операция трябва да се съобрази конкретно във всеки отделен случай. Хирурзите специализирали в лечението на херниите (херниолозите) имат опит от наблюдението на анатомичните варианти и лечението при хиляди операции за херния. Така в херния центровете експертно се прилага максимално точния оперативен подход. Не случайно резултатите са отлични. Рецидивите са редки - под 1%.

Конвенционална херниопластика:

Херния Център. В "МЕДЛАЙН " Херния Център индивидуално се преценява Вашето състояние и най-добрия за Вас метод за възстановяване. При нужда от допълнително укрепване на коремната стена се поставя съвременно „платно” или т.н. „tension-free” метод.

Лапароскопска херниопластика (т.н. безкръвна операция):

При лапароскопската херниопластика, познат в обществото термин като „безкръвна операция”, се правят няколко, най-често 3, отвора в коремната стена с размери около 15-20 мм. След това в зависимост от използвания метод се премахва хернията, като това може да стане по два начина – с или без да се навлиза в коремната кухина. При безкръвните операции за херния винаги се поставя платно с по-големи размери, обикновено 15/15 см.

 

Конвенционална херниопластика:

Положителни страни:

1. Упойка - най-често местна, което е много по-малко натоварващо за организма, може да се прилага на пациенти дори със придружаващи заболявания, противопоказани за обща анестезия (упойка).

2. Продължителност на операцията – средно 40-45 минути.

3. Сложност на изпълнение – рутинно (често) изпълнявана операция.

4. Необходимост от платно – индивидуална преценка, в зависимост от конкретния случай.

5. Нисък процент на усложнения - 0.01-1%.

6. Цена – по-ниска в сравнение с лапароскопската операция

7. Вероятност за поява на повторна херния - 0.1-5% (по-ниска).

Отрицателни страни:

1. Възстановяване на обичаен начин на живот (управление на автомобил) – средно 1 ден по-късно от лапароскопската операция. 10,11,13,14

2. Постоперативна болка – средно след 14 дни няма разлика. 4

 

Лапароскопска херниопластика

Положителни страни:

1. Възстановяване на обичаен начин на живот (управление на автомобил) – средно 1 ден по-рано от конвенционалната операция. 10,11,13,14

Отрицателни страни:

1. Упойка: винаги обща, не може да се прилага на всички пациенти.

2. Продължителност на операцията – средно 60-90 минути
3. Сложност на изпълнение – изисква значителен опит.

4. Необходимост от платно – винаги се поставя платно с по-големи размери, обикновено 15/15 см.

5. Процент на усложнения – 1-20% (по-висок).

6. Цена – значително по-висока в сравнение с конвенционалната операция

 

Вероятност за поява на повторна херния - 2-20% (по-висока).

При операция за ингвинална херния предпочитаме регионална /спинална/ анестезия

При операция за ингвинална херния предпочитаме т.наречената спинална или регионална упойка. Вие сте в съзнание по време на цялата операция и същевременно не усещате нищо от кръста надолу в продължение на 2 часа. Този вид упойка при херния е най-щадяща за пациента. Обезболяването е отлично.

Обща упойка се прилага за деца и при голяма рецидивна или постоперативна херния.

Използваме при определени случаи на ингвинална херния и местна упойка.

Тези възможности се обсъждат предварително с Вас, след като са Ви разяснени предимствата и недостатъците на различните видове упойки за херния.

Най-добри резултати при пъпна херния постигаме във "МЕДЛАЙН-ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР " като укрепваме коремната стена с "платно" поставено точно на слабата зона по модифициран от нас метод.
Особеност на пъпната херния е честото рецидивиране или появата на херния отново при традиционното опериране на пъпната херния прилагано до скоро. Най-добри резултати постигаме в нашия "МЕДЛАЙН ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР" като укрепваме коремната стена с "платно" поставено точно на слабата зона. Това позволява бързо ( 2-3 седмици) възстановяване и възвръщане към обичаен начин на живот. Не се налага носенето на колани.
Рецидивна ингвинална херния е тази херния, която рано веднага след операцията или по-късно се появява на мястото на оперираната херния. Това се среща средно в около 15-20% от всички оперирани пациенти с херния за страната. Причините за появата на рецидивна херния са многобройни: слабости в диагностиката и оценката на херния дефекта, неправилен подход при избора на пластика, недобро техническо изпълнение на херниопластиката, усложнения в раната, слабост на тъканите. Във "МЕДЛАЙН-ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР "за са оперирани над 500 пациенти за херния и до момента рецидиви не са установени.

Постоперативната херния е херния, която се появява на мястото на предишна операция. Херния след операция се появавя в около 20% от всички коремни операции. Предпоставки са предходни усложнения в оперативната рана като възпаление, инфекция, кървене. От значение също са операции по спешност, наднормено тегло, тежка физическа работа скоро след операцията. Появата на постоперативната херния е в срок от 6 месеца до година след операцията и тя бързо се увеличава до значителни размери с нарастващ риск от заклещване на коремни органи в хернията. Болки и смущения в храносмилането са често явление. При лечението на тези хернии по традиционния начин, с просто зашиване на дефекта или използване само на собствени тъкани, се стига до нови 15-20% рецидиви. Последват многократни операции с всички неблагоприятни от това последици. Във "МЕДЛАЙН ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР" прилагаме в този случай на постоперативна херния разработена и внедрена от нас методика за постигане на максимална здравина на извършеното укрепване на коремната стена. Характерните особености на тази херниопластика е поставянето на висококачествена и достатъчно широка протеза "платно" точно където е "слабата зона". "Поставянето" в дълбоката част на коремната стена там където започва образуването на хернията или "преперитонеално" е с доказани предимства пред поставянето върху херниалния дефект. По-бързо възстановяване, по-малка болезненост, минимален риск от рецидиви. Възвръщането към нормален живот (движение, работа, шофиране, хранене) е в рамките на 3-4 седмици. Спортуване се разрешава след 6-8 седмици. Тези срокове са индивидуални и се препоръчват от вашия херниолог в зависимост от големината на вашата херния, вашето здравословно състояние и тренираност.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР