Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпрос: Преживях силен емоционален стрес и имам проблем с твърдостта на пениса. Помогнете ми?

Отговор: Общоприето е, днес да се счита, че най-честите причини за еректилната дисфункция (ЕД) се дължат на нарушения в централната нервна система, в частност в нейните висши отдели. Психогенната импотенция заема лидерско място в списъка на различните видове нарушения на ерекционната функция. Освен това, всеки лекар, който е имал дори веднъж контакт с пациент, страдащ от разстроство в ерекцията, може да забележи колко дълбока психична травма остава това заболяване в мъжа. Един от първите специалисти – сексолози, заговорил за явленията тумесценция и детумесценцията е Havelock Ellis, за който “Българска сексология” писа. Интересното е, че той използва тези понятия като приложими както към мъжката сексуална физиология, така и към женската такава. С тях той означава най-общо притока на кръв в областта на малкия таз по време на полова възбуда и оттичането на кръв от тази област като физиологично последствие на успокоението. Общоприетият модел на стадиите на сексуалния отговор – желание, възбуда и оргазъм, е въведен през 1974 година от Helen Singer Kaplan, чиято заслуга се състои в това, че за първи път, “желанието” се включва в механизма на половия отговор в качеството си на първо, водещо събитие.
Тук ще припомним, че класиците на сексологичната наука, знаменитите William H. Masters и Virginia Johnson, в един от своите трудове, посветен на сексуалния цикъл, описват четири фази на същия. Фаза на възбудата – същата започва със сексуалната стимулация на индивида. Ако стимулацията е достатъчно силна, възбуждението бързо нараства. Ако стимулацията бъде прекратена или неадекватна, то първата фаза може да пролонгира във времето или да се прекрати. Втората фаза, която настъпва при адекватна стимулация, се характеризира с нарастване на сексуалното напрежение, което нарастване се обозначава като “фаза на платото”. Ако стимулацията по това време продълза, то следва фазата на оргазма. Оргазмът като цяло се намира под вегетативен контрол, и не може да се подчини на волята на човека. В продължение на фазата на резолюция, индивида постепенно се възвръща към покой. При мъжете резолюционната фаза включва в себе си и т.нар. рефрактерен период, по времето на който не може да се инициира нов сексуален цикъл. Рефрактерният период може да продължи от няколко минути до няколко часа.
Предложената от класиците сексолози Masters и Johnson схема на описание, с развитието на науката претърпява някои корекции, които най-успешно правят Havelock Ellis и Helen Kaplan, благодарение на които в сексологията се появява много добър инструмент за изследване и класификация на нарушенията в сексуалната сфера.
При изследването на всеки пациент със симптоми за ЕД, първо следва да се изключат органичните причини за развитието на заболяването. Съвременните методики на изследване позволяват доста добре да се прецизират нарушенията в органите, отговорни за сексуалната функция. Съществуват и методики, които да отдиференцират и чисто васкулогенните причини за импотенция, занимаващи се с изследване на хемодинамиката на половия член. Освен това, с изучаването на хемодинамичните нарушения, следва да се изключат и дисхормоналните такива, травмите на нервната система, медикаментозни причини, наркомании, алкохолизъм и др. Едва когато напълно се изключат всички групи органични причинители, следва да се обяви ЕД за психогенна импотенция.
Не следва да се забравя обаче, че самото откриване на органична причина, не изключва наличието и на психогенен фактор, отговорен за развитието на ЕД. Очевидно е, че самата психологична рехабилитация на болните е не по-малко важна от провеждането на оперативна или медикаментозна терапия. Нередки са случаите, когато след отстраняване на причината за импотенцията, пациентите вместо да започнат пълноценен сексуален живот, те продължават да се оплакват от неуспехи в интимната сфера, което е типично за почти 90 % от мъжете, с или без (вкл. и смятащи, че имат) еректилни разстройства. В болшинството случаи, причините се състоят в това, че след проведеното органично лечение, не се провежда психосексуална рехабилитация.
Искрено Ваш Д-р Енчев

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР