Превантивна медицина

Център по Превантивна медицина

Центърът по Превантивна медицина на болница МЕДЛАЙН е изграден по швейцарски модел с основната задача - да осигури възможността на здравите хора и организирани групи да проведат своите профилактични прегледи (годишни и по желание) в уютна и спокойна атмосфера.

Кабинетите на различните медицински специалности - Вътрешни болести, Неврология, Урология, Акушерогинекология, Офталмология и др. - са на едно място, което е в името на удобството на пациента и модерната визия за обслужване в един център.

В Центърът по Превантивна медицина се извършва висококачествена специализирана диагностика с оглед превенция на социално-значимите заболявания.

За обслужване на групи /служители, семейства и др./ е създадена стриктна организация и предварително планиране
За контакт: тел: 032 644 222

Профилактиката - ключът към запазване на здравето

Швейцарската концепция за здравно обслужване, която е възприета и се прилага в болница МЕДЛАЙН поставя акцент върху превенцията и профилактиката на социално значимите заболявания - сърдечно-съдови, онкологични, диабет и метаболитни болести.

Екипът на болницата се опитва да промени разбирането на голяма част от хората, че трябва да посетят лекар едва когато се почувстват много зле. Целта е чрез улеснен достъп и професионален подход здравият човек редовно да се среща и консултира със специалист относно рисковете за здравето си. В Швейцария са изчислили, че така борбата със заболяванията е по-ефективна, а икономическата тежест е несравнимо по-малка както за пациента, така и за обществото.

В болница "МЕДЛАЙН" е изградена организация и има апаратура за ранно откриване на заболяванията и дори на склонност към определени болести.

Обособен е сектор за "Превантивна медицина", в който можете да получите консултация за персонално необходимите за вас (според пола, възрастта и професията) изследвания и специализирани прегледи.

За повече информация можете да се обърнете на тел: 032 644 222

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР