Medline

Реконструктивна хирургия

Д-р Стратис Габриел е роден на 2 април 1960г на о-в Лесбос.
През 1983г. завършва медицина в университета в Патра.
До 1988г. работи като общопрактикуващ лекар.
Следва специализация по обща и съдова хирургия за 3 години в IKA Hospital Атина.
Специализира микрохирургия в Университета на Йоанина.
През 1996г взима специалност по пластична хирургия от КАТ Hospital Атина. От същата година след положени изпити в Хановер, Германия е член на Европейския борд по пластична хирургия.
Има 28 научни участия на световни конгреси по пластична хирургия и 8 публикации в научни списания.
Понастоящем е съсобственик в Doctor’s Hospital Атина и оглавява отделението по пластична хирургия.
Патентовал собствен метод и мрежа за повдигане на седалището.

РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструктивната хирургия на ухо, устни, клепачи, нос , е наложителна най-често в случаите на рак на кожата, последвани от травми, вродени аномалии, а също и като корекции на предишна неуспешна пластична операция.
Ракът на гърдата и свързаната с него мастектомия са основни причини за реконструктивна хирургия в тази област. Не малка част от операциите са за корекции на вродени аномалии (напр. разлика в размера на двете гърди) или след неуспешна предишна операция. Трябва да споменем и кардиохирургията, при която може да се стигне до инфектиране и некроза на гръдната кост. Нейното възстановяване също е в обсега на дейност на пластичния хирург.
За решението на споменатите проблеми могат да се използват всички хирургични техники: техниката на свободна присадка с автономно кръвоснабдяване, трансплантация на хрущял,поставяне на силиконови импланти и т.н. Постоперативният период обикновено протича гладко и безболково. Операциите са сравнително леки за пациента, в някои случаи е достатъчна само локална анестезия. Не изискват продължителна хоспитализация.  

ИЗГАРЯНИЯ
Лечението на посттравматичните усложнения на изгарянията е върхът в пластичната хирургия. Тези усложнения включват: Белези, контрактури, дефекти по лицето, тялото и косата, загуба на редица козметични и функционални единици (уши, нос, устни, клепачи, вежди), нарушена функция на стави, шийна контрактура.
Хирургичното лечение на изгарянията зависи от дълбочината и площта на засягане, възрастта и общото здравословно състояние на пациента. Изгарянията на ръцете би трябвало максимално бързо да се лекуват хирургично, за да се избегне образуването на контрактура и загубата на функция на крайника. Изгарянията от електрически ток трябва да се оперират в рамките на първите 24 часа, за да се избегне замърсяване и увреждане на съседната незасегната зона
Травми на крайниците
При пътни инциденти, при операции по повод  тумори и др., често се налага отстраняване на кожа, съдове, сухожилия и дори кости на крайниците. Пластичният хирург сам или с асистенцията на ортопед и съдов хирург възстановява нарушените тъкани. Винаги след една перфектна остеосинтеза,възстановяване на сухожилие или съд е необходимо затваряне на кожния дефект със свободна кръвоснабдена кожна присадка.Тук е важната роля на пластичния хирург за избягване на хронични язви и нарушение на функциите.

БЕЛЕЗИ
Важно е да се знае, че не съществува хирургична техника, която да не оставя поне минимални белези. При срез във вертикална посока на линиите на тялото, белезите са по-видими. Има зони на тялото, в които се образуват хипертрофични белези, като областта на рамото и гръдната кост, а в областта на ухото и клепачите белезите са почти невидими. Това какъв белег ще остане се определя и от възрастта на пациента- по-видими при по-младите, това доколко е отпусната кожата, дори от натиска, с който хирургът прави среза. Опитният хирург „скрива” евентуалните белези зад ухото, вътре в носа, в скалпа и т.н.
Техниката на Z-пластиката се състои в модификация на белега, така  че той да бъде паралелен на линиите на тялото и въпреки че това може да увеличи дължината, белегът става почти невидим.

ГРЪДНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
Реконструкцията на гърда може да започне едновременно с мастектомията (операцията за отстраняване на гърдата, напр. при рак на млечната жлеза), като се постави тъканен експандер (разширител) под гръдния мускул или на втори етап с хирургична техника, подходяща за локалното състояние на кожата. Поставянето на експандер под гръдния мускул още при началната операция позволява процесът да се завърши в кратък няколкоседмичен срок с окончателното въвеждане на силиконов имплант. Така поставянето на импланта става лека операция. Ако реконструктивната операция се остави за по-късен етап, след провеждане на лъчетерапия, вече са необходими по-тежки хирургични интервенции. Облъчваната кожа е с по-малка еластичност, разрезите заздравяват по-трудно и за самата реконструкция е нужна сложна техника със собствена присадка от здрави тъкани на пациента, най-често от коремен или от широкия гръбен мускул.

ТУБУЛАРНИ ГЪРДИ
Това са малки гърди с тръбовидна форма и големи ареоли. Този дефект е в резултат на нарушен растеж на жлезата през пубертета поради вродена ниска еластичност на кожата около ареолата. Жлезата сякаш се опитва да расте през ареолата.  Този дефект се коригира чрез реконструктивна операция със силиконов имплант след специфични хирургични разрези за освобождаване на зоната с намалена еластичност, понякога и с намаляване на ареолите.

ХЛЪТНАЛИ ЗЪРНА Това е вродена аномалия, дължаща се на къси и атрофични млечни канали. Зърното се придърпва навътре от късите каналчета. Освен козметичен това е и функционален проблем, когато дойде време за кърмене. Има множество хирургични техники, които се прилагат в случая, но почти винаги това са леки операции под локална анестезия.

Medline