Medline

Клинична лабораторияМБАЛ "МЕДЛАЙН" разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
Клинична лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.
Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.  
Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в "Болница МЕДЛАЙН”има възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Резултати от изследвания

 • Можете да получите своята парола за достъп на Локална регистратура Клинична лаборатория.
 • Важно! Парола и потребителско име не могат да бъдат предоставяни по е-mail или телефон. Те се получават лично с оглед запазване конфиденциалност на личните данни и информация от изследвания.

Изследванията

 • пълна кръвна картина с 22 показателя;
 • специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • електролити;
 • липиден профил, субстрати и ензими;
 • хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства;
 • хепатитни маркери;
 • кардиологични маркери;
 • хемостазни изследвания;
 • кръвно-газов анализ;
 • вирусологични маркери;
 • уринни изследвания;
 • тест за бременност;
 • тест за окултно кървене и др. - виж прикачения списък.

Списък на всички видове изследвания и цени
Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.
Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.


ЦЕНОВА ЛИСТА

Продукт

Цена

Молекулярна диагностика


Човешки папилома вирус /HPV/ (Високорискови типове)

60.00 лв.

Хламидия ДНК /PCR/ тест

35.00 лв.

Хепатит B /HBV/ ДНК количествен

150.00 лв.

Хепатит C / HCV / РНК количествен

180.00 лв.

HCV генотип

260.00 лв.

Туберкулоза ТВ ДНК

40.00 лв.

Имунологична диагностика


С- реактивен протеин

4.50 лв.

AST

4.50 лв.

WR (Ревматоиден фактор)

4.50 лв.

IgG

7.00 лв.

IgM

7.00 лв.

IgA

7.00 лв.

IgE Total

14.00 лв.

Серумен комплемент С3- фракция

6.00 лв.

Серумен комплемент С4- фракция

6.00 лв.

ANA /Анти-нуклеарни антитела/

16.00 лв.

Анти двойноверижна ДНК/ ds DNA /

16.00 лв.

Анти SS-A/Ro/

16.00 лв.

Анти SSB/La

16.00 лв.

Aнти Sm/RNP

16.00 лв.

Анти Scl - 70

16.00 лв.

Анти Jo - 1

16.00 лв.

Анти-хистонови антитела /HITS/

16.00 лв.

ASMA /антигладкомускулни антитела/

28.00 лв.

АМА/антимитохондриални антитела М2 IgG/

16.00 лв.

pANCA-МPO/p-антинеутрофилни цитоплазмени антитела

15.00 лв.

cANCA /anti - PR3/

15.00 лв.

Анти Gliadin IgA/IgG

16.00 лв.

Анти – Tъканна трансглутаминаза IgA

16.00 лв.

Анти - Овариални Антитела

16.00 лв.

Анти - Спермални Антитела

16.00 лв.

Анти Фосфолипидни антитела /комплексно/

50.00 лв.

Анти - Кардиолипин IgG

16.00 лв.

Анти - Кардиолипин IgM

16.00 лв.

Анти ß 2 GP1

16.00 лв.

Анти - Протромбин антитела IgG

16.00 лв.

Анти - Протромбин антитела IgM

16.00 лв.

Анти – Фосфатидил Серин IgG/IgM

15.00 лв.

Анти – Фосфатидил Инозит IgG/IgM

15.00 лв.

Анти – Фосдатидна киселина IgG/IgM

15.00 лв.

AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/

30.00 лв.

Анти интерферон α /anti- IFN -alpha/

45.00 лв.

Aнти интерферон ?/anti- IFN -gamma/

45.00 лв.

Квантиферонов тест за ТБК

95.00 лв.

Туберкулоза IgG антитела

13.00 лв.

anti CCP /анти цикличен цитрулинов пептид/

21.00 лв.

Серологична диагностика                                   


Syphilis - RPR

5.00 лв.

Syphilis - TPHA

10.00 лв.

Syphilis /Трепонема/ IgG + IgM

13.00 лв.

Анти HAV IgM  / Хепатит А /

15.00 лв.

HBsAg / хепатит В /

11.00 лв.

Anti-HBs

14.00 лв.

HBe Ag

13.00 лв.

Aнти-HBe

13.00 лв.

Aнти HBc IgM /CORE M/

15.00 лв.

Анти HBc - Total (CORE)

14.00 лв.

Anti HCV / хепатит C /

14.00 лв.

HDV /Хепатит D/

16,00 лв

СПИН (HIV 1/2)

13.00 лв.

Цитомегаловирус IgM

13.00 лв.

Цитомегаловирус IgG

13.00 лв.

Рубеола вирус IgM

13.00 лв.

Рубеола вирус IgG

13.00 лв.

Helikobacter Pylori IgG

13.00 лв.

Mycoplasma pneumoniae IgG

16.00 лв.

Mycoplasma pneumoniae IgM

16.00 лв.

EBV VCA IgG /Ебщайн бар вирус/

16.00 лв.

ЕBV VCA IgM/ Ебщайн бар вирус /

16.00 лв.

Грип вирус А /Influenza A/ IgG

16.00 лв.

Грип вирус А /Influenza A/ IgA

16.00 лв.

Грип вирус В /Influenza B/ IgG

16.00 лв.

Грип вирус В /Influenza B/ IgA

16.00 лв.

HSV /Херпес симплекс вирус/ IgM- тип 1

16.00 лв.

HSV /Херпес симплекс вирус/ IgG  - тип 1

16.00 лв.

HSV /Херпес симплекс вирус / IgM- тип 2

16.00 лв.

HSV /Херпес симплекс вирус / IgG - тип 2

16.00 лв.

VZV /Варицела зостер вирус/ IgM

16.00 лв.

VZV /Варицела зостер вирус/ IgG

16.00 лв.

HHV-6 /Човешки херпесен вирус/

45.00 лв.

Measles IgM /дребна шарка морбили/

16.00 лв.

Measles IgG /дребна шарка морбили/

16.00 лв.

Mumps IgM / Паротит /заушка/

16.00 лв.

Коклюш /Bordetella pertussis/ IgM

13.00 лв

Бруцелоза IgM /ELISA/

16.00 лв.

Borellia IgG /Лаймска болест /

16.00 лв.

Borellia IgM / Лаймска болест /

16.00 лв.

Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgG

16.00 лв.

Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgM

16.00 лв.

Лептоспироза IgM

16.00 лв.

Echovirus IgG

17.00 лв.

Coxackie Virus B IgM

16.00 лв.

H.pylori антиген /изпражнение ELISA/

25.00 лв

H.pylori антиген /Фекален Тест/

16.00 лв.

Coxiella burnetii/ Q треска/ IgM фаза 2

16.00 лв.

Coxiella burnetii/ Q треска/ IgG фаза 2

16.00 лв.

Legionella pneumophila serogroup 1 (уринен тест)

16.00 лв.

Rotavirus Ag /Фекален Тест/

16.00 лв.

Аденовирус /Фекален Тест/

16.00 лв.

Campylobacter /Фекален Тест/

16.00 лв.

Salmonella /Фекален Тест/

16.00 лв.

E. Coli 0157:H7 /Enterohemorrhagic/ Фекален Тест

16.00 лв.

Listeria / monocytogenes (Фекален Тест)

16.00 лв.

Изследване на хламидии


Хламидия Trach.- IgM /ELISA/

13.00 лв.

Хламидия Trach.-IgG /ELISA/

13.00 лв.

Хламидия Trach.- IgA /ELISA/

13.00 лв.

Хламидия PNEUM. IgM /ELISA/

16.00 лв.

Clamidia psittaci /орнитоза,пситакоза/                                              /имунофлуоресцнтен метод /

30.00 лв.

Хламидия ДНК /PCR/ тест

35.00 лв.

Хормонална диагностика


FT3

11.00 лв.

FT4

11.00 лв.

TSH

11.00 лв.

Anti TPO

16.00 лв.

Anti TG

16.00 лв.

Тиреоглобулин(hTG)

16.00 лв.

LH

12.00 лв.

Prolactin

12.00 лв.

FSH

12.00 лв.

Estradiol

13.00 лв.

Progesteron

13.00 лв.

Testosteron

13.00 лв.

17-алфа-ОН progesteron

16.00 лв.

DHEA-S

13.00 лв.

SHBG

16.00 лв.

B HCG ( бременност)

13.00 лв.

Aндростендион

16.00 лв.

PAPP - A

26.00 лв.

Неконюгиран Естриол / uE3 /

18.00 лв.

INHIBIN B

30.00 лв.

AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/

30.00 лв.

Cortizol

14.00 лв.

ACTH

20.00 лв.

hGH - Соматотропен хормон

20.00 лв.

Паратхормон

16.00 лв.

Инсулин

16.00 лв.

C-peptide

16.00 лв.

B-Cross-Laps

18.00 лв.

Gastrin

15.00 лв.

Osteocalcin

24.00 лв.

Туморни маркери


PSA total

14.00 лв.

PSA free

14.00 лв.

CA- 15-3

14.00 лв.

CA- 19-9

14.00 лв.

CA- 125

14.00 лв.

AFP

14.00 лв.

CEA

14.00 лв.

B HCG

13.00 лв.

SCC

22.50 лв.

Total hCG / ELISA

12.00 лв

CA 72-4

15.00 лв.

Бета2 Микроглобулин

23.00 лв.

NSE

23.00 лв.

Cyfra 21 - 1

15.00 лв.

AFP /амниотична течност/

20.00 лв.

FLC (Свободни Леки Вериги)

130.00 лв.

Тumor M2-PK / изпражнение ELISA /

35.00 лв.

Хематология


Пълна Кръвна Картина

3.50 лв.

ПКК + ДКК/апаратно- 22 параметъра/

4.50 лв.

ДКК /микроскопски/

3.00 лв.

Морфология на Еритроцитите

2.00 лв.

Le- клетки

5.00 лв.

Ретикулоцити

2.00 лв.

Hb A2 ( Таласемия)

16.00 лв.

СУЕ

1.50 лв.

Хемоглобин F / Фетален /

12.00 лв.

Витамин В12 

15.00 лв.

Фолиева киселина           

15.00 лв.

Ferritin        

15.00 лв.

Имунохематология


Кръвна група и Rh

7.00 лв.

Подгрупа на А антиген

2.50 лв.

Определяне на слаб D антиген

16.00 лв.

Изследване за алоеритроантитела

16.00 лв.

                  Индеректен COOMBS

 

                  Ензимен тест

 

Директен тест нa COOMBS/автoеритроантитела/

16.00 лв.

Rh фенотип и Кеll антиген

16.00 лв.

Специфичност на антитела

16.00 лв.

Титър на антитела

16.00 лв.

Анти - Тромбоцитни антитела

16.00 лв.

Кръвосъсирване


Време на кървене

1.00 лв.

Време на съсирване

1.00 лв.

Протромбиново време/INR

2.50 лв.

APTT

3.00 лв.

Фибриноген

3.00 лв.

D-Dimer

23.00 лв.

Aнтитромбин III

15.00 лв.

Биохимия


Глюкоза

1.00 лв.

Кръвно захарен профил

4.00 лв.

OГТТ /обременяване с глюкоза/

4.00 лв.

OГТТ+ трикратен Инсулин/обременяване с глюкоза/

44.00 лв.

Гликиран хемоглобин

12.00 лв.

Креатинин

2.00 лв.

Креатининов клирънс

4.00 лв.

Урея

2.00 лв.

Пикочна киселина

2.00 лв.

Албумин

2.00 лв.

L1 acid glicoproteim /оросомукоид/

20,00 лв

 

Haptoglubin

20,00  лв

 

Общ белтък

2.00 лв.

Билирубин - общ

2.00 лв.

Билирубин - директен

2.00 лв.

Пунктати /биохимичен анализ/

14.50 лв.

 

 

 

 

Ензими


АСАТ

2.00 лв.

АЛАТ

2.00 лв.

ГГТ

2.00 лв.

Алфа - амилаза

3.00 лв.

LDH

3.00 лв.

HBDH (LDH1)

3.00 лв.

Алкална фосфатаза (АФ)

2.00 лв.

Кисела фосфатаза

3.00 лв.

Простатна кисела фосфатаза

3.00 лв.

Холинестераза

3.00 лв.

Липаза

7.50 лв.

Креатинкиназа

3.00 лв.

CPK- MB фракция

6.50 лв.

Amylasa-pancreatic

5.00 лв.

Липиден статус


Холестерол

2.00 лв.

HDL - холестерол

3.00 лв.

LDL - Холестерол

3.00 лв.

VLDL - Холестерол

1.00 лв.

Триглицериди

2.00 лв.

Електролити


Калий

2.00 лв.

Натрий

2.00 лв.

Хлориди

2.00 лв.

Калций общ ( Са )

2.00 лв.

Калций- йонизиран (Сa ++)

3.00 лв.

Фосфор

2.00 лв.

Магнезий

2.00 лв.

Желязо

3.00 лв.

ЖСК

2.00 лв.

Бикарбонати

6.00 лв.

Mед / Cu /

14.00 лв.

Диагностика на урина


Общо изследване - 10 показателя

2.00 лв.

Седимент

1.50 лв.

Са в 24 h урина

2.00 лв.

P в 24 h урина

2.00 лв.

Белтък в 24h урина (количество)

3.00 лв.

Амилаза в 24h урина

3.00 лв.

ДАЛК в 24h урина

3.00 лв.

Профибилиноген

3.00 лв.

Седимент по Webb

3.00 лв.

Проба на Зимницки

4.00 лв.

Проба на Фолхард

3.00 лв.

Захар в 24h урина

2.00 лв.

Креатинин в 24 h урина

2.00 лв.

Хипурова киселина /качествен тест/

2.00 лв.

Пикочна киселина в урина

2.00 лв.

Микроалбуминурия

9.00 лв.

Cortizol - 24 часова урина

14.00 лв.

Urine Protein : Creatinin Ratio

5.00 лв.

Туморни клетки в урина

5.00 лв.

УЗП /урино-захарен профил/

6.00 лв.

Лекарствено мониториране


Валпроева киселина

16.00 лв.

Карбамазепин

16.00 лв.

Дигоксин

16.00 лв.

Микробиологична диагностика


Урокултура

8.00 лв.

Вагинален секрет

9.00 лв.

Цервикален секрет

9.00 лв.

Еякулат

9.00 лв.

Простатен секрет

9.00 лв.

Уретрален секрет

9.00 лв.

Гърлен секрет

8.00 лв.

Носен секрет

8.00 лв.

Храчка

8.00 лв.

Очен секрет

9.00 лв.

Ушен секрет

9.00 лв.

Ранев секрет

9.00 лв.

Жлъчка

9.00 лв.

Пунктати

12.00 лв.

Ликвор

12.00 лв.

Хемокултура

12.00 лв.

Чревно носителство

10.00 лв.

Директна микроскопия

2.00 лв.

Антибиограма

10.00 лв.

Микоплазма и Уреаплазма

27.00 лв.

Анаеробна флора

18.00 лв.

Листерия

13.00 лв.

 Паразитологична диагностика


Микроскопско изследване за паразити

6.00 лв.

Токсоплазмоза IgG- ECLIA

13.00 лв.

Токсоплазмоза IgM - ECLIA

13.00 лв.

Ехинококоза IgG- ELISA

15.00 лв.

Трихинелоза IgG

15.00 лв.

CRYPTO - GIARDIA

13.00 лв.

Фертилитет на Ехинококова киста

9.50 лв.

Малария

15.00 лв.

Паразитологично изследване на трихомони

15.00 лв.

Патоанатомична диагностика


Цитологична диагностика /Цитонамазка/

7.00 лв.

Хистологична диагностика

15.00 лв.

Други специализирани изследвания


Тропонин

17.00 лв.

NT pro BNP

40,00 лв

Наркотични в-ва в урина:Морфин,Хероин,Кодеин

6.00 лв.

Наркотични в-ва в урина:Марихуана, Канабис,D9-THC

6.00 лв.

Окултни кръвоизливи

3.00 лв.

Изпражнения ( креаторея,стеаторея,амилурея)

6.00 лв.

Бъбречни и други конкременти

6.00 лв.

Спермограма

12.00 лв.

Оценка риска за хромозомни аномалии /I триместър/

30.00 лв.

Оценка риска от хромозомни аномалии/ II триместър /

40.00 лв.

Криоглобулини

8.00 лв.

Диагностични пакети


ПРОФИЛАКТИКА /съкратен/

19.50 лв.

ПРОФИЛАКТИКА /разщирен/

45.00 лв.

Женски Инфертилитет /съкратен/

56.00 лв.

Женски Инфертилитет /разширен/

92.00 лв.

Мъжки Инфертилитет /съкратен/

32.00 лв.

Мъжки Инфертилитет / разширен /

76.00 лв.

СПОКОЙСТВИЕ

48.00 лв.

За бъдеща "МАМА"

98.00 лв.

Яйчников Резерв

72.00 лв.

Автоимунни заболаявания

142.00 лв.

Сърдечно Заболяване

18.50 лв.

Тироидна функция

72.00 лв.

Чернодробна Функция

12.50 лв.

Бъбречна Функция

9.80 лв.

ХИПЕРТОНИЯ

19.50 лв.

Захарен Диабет

52.00 лв.

Надбъбречна функция

56.00 лв.

Хепатит В скрининг

66.00 лв.

ХЕПАТИТ скриниг

46.00 лв.

Автоимунен чернодробен хепатит

58.00 лв.

СИФИЛИС

23.50 лв.

ХЛАМИДИЯ скрининг

48.00 лв.

Респираторен профил /съкратен/

58.00 лв.

Респираторен профил /разширен/

158.00 лв.

Андрогенов синдром

54.00 лв.

Предоперативен минимун

28.00 лв.

Аборт

18.00 лв.

Други


Домашно посещение

10.00 лв.

Резултат по ПОЩА

3.50 лв.

Реултат по e-mail

2.50 лв.

Резултат по Куриер

5.50 лв.

Резултат по Факс

3.50 лв.

Венепункция

2.00 лв.

Medline