Medline

Ортопедия - Hallux Valgus


   Hallux Valgus е латинското наименование на заболяването, атакуващо ставата в основата на палеца на крака.Състоянието най-често се представя с издатина по вътрешната страна на големия пръст,но в действителност проблемът е много по-комплексен от една проста издатина. Интересно е да се отбележи,че това заболяване не съществува у народите, които не носят обувки. Като най-честа причина за появата му се сочат острите обувки, особено съчетани с високи токове. Широките отпред обувки с достатъчно пространство за пръстите намаляват значително вероятността за развитие на болестта и дори допринасят за намаляване на болката и дразненето, ако вече се е развила отпреди.

 

    Терминът Hallux Valgus описва какво се случва с големия пръст на крака.Hallux означава на латински - палец на крака,а с термина Valgus се означава деформация, изместваща дадена структура навън от срединната линия на тялото.Тук палецът започва да сочи навън /десният надясно - левият наляво/. Костта зад палеца,която наричаме първа метатарзална кост, се насочва навътре и между нея и палеца се образува ъгъл, отворен навън.Върхът на този ъгъл е самата болезнена изпъкналост.Точно там става натискът от обувката.Първоначално издатината се получава от възпалената и оточна тъкан, притисната между обувката и костта.Тъканта загрубява до мазолеста.Впоследствие към нея се добавя удебеляването на подлежащата кост,което може да достигне до груб костен израстък.

 

   Диагнозата се поставя от лекуващия ви ортопед с внимателно разпитване и преглед.Това обикновено включва дискусия върху моделите на носените от вас обувки и тяхната роля за развитието на това заболяване.Уместно е да се назначи рентгенова снимка,по която той може да определи степента на увреда и типа на оперативна намеса,която ще ви предложи.

 

 Лечението винаги стартира с подходящи обувки,което в ранните стадии на заболяването има благотворен ефект и спира прогресирането на болестта.Болката намалява, защото е причинена от натиска на обувката.Широките обувки премахват натиска върху издатината.Могат да се приложат различни възглавнички, подложки, вложки и други ортотични средства и упражнения.

  Ако консервативните средства не дадат резултат,се прилага оперативен метод. Описаните оперативни методи са стотици.Основните съображения при избор на оперативна техника са следните:

  • Премахване на издатината.

  • Реалиниране /подравняване/ на костите, за да се изправи оста на палеца.

  • Балансиране на силите, така че деформацията  да не се повтаря.

 

  В най - леките случаи е достатъчно да се премахнат меките и твърди издатини. Изправянето на оста на палеца при по-тежките случаи може да изисква остеотомия /прерязване на костта/.Решението зависи от ъгъла, сключен между първа и втора метатарзална кост. Нормалната му величина е 9-10 градуса.Ако се надхвърлят 13 градуса, остеотомията е уместна, за да се получи добро алиниране /изправяне/ на оста на палеца.

  Тук вече попадаме на избор между дистална или проксимална остеотомия да се направи /в кой край на костта да се направи прерязването/. Добрият ортопед ще направи правилния избор.

  Една от най - важните части на операциите е регулиране на динамичния баланс.Това става чрез мускулни транспозиции.Преместват се мускули от едно място на друго с цел да се преформират мускулните сили така, че да действат в посока на преодоляване на деформацията.

  След извършване на пълна оперативна процедура обикновено изминават 8 седмици до пълно възстановяване на структурите.

  

 

 

 
 
 


 

 

Medline