Medline

Д-р Николай Петров Ботушанов

Ендокринолог

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОТУШАНОВ е роден на 13.10. 1967 година. Завършва средното си образование през 1986 година . През 1992 година завършва висшето си образование по Медицина към Медицинския факултет на Медицинския Университет в гр. Пловдив. От ноември 1993 година до 2013 година работи в Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св.Георги“- Пловдив последователно като асистент до 1997 година, старши асистент до 2003 година и от 2003 година като главен асистент. През 1997 година придобива специалност по Вътрешни болести , а през 2000 година специалност по Ендокринология и болести на Обмяната. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Българско дружество по Остеодензитометрия и Европейската Асоциация по изучаване на диабета


Medline